Het is erg moeilijk een sluitende definitie te formuleren voor incentive travel. Door de jaren heen is het begrip namelijk steeds meer gaan omvatten. Om u een duidelijk beeld te schetsen bespreken we even kort:

 • De verschillende doelgroepen voor incentives
 • De uitéénlopende redenen en doelen voor de organisatie van een incentivereis
 • De verschillende soorten incentivereizen Een bedrijf kan een incentivereis organiseren voor verschillende doelgroepen:

De voornaamste zijn:

 • De klanten
 • De dealers (bv groothandels, winkeliers, ..)
 • Het personeel (bv de vertegenwoordigers, een bepaalde afdeling, .. )
 • Een partnerbedrijf

Een incentive reis kan omwille van verschillende redenen/ voor verschillende doelen worden georgansieerd:

 • Om de personeel, klanten of dealers te motiveren een bepaalde target te behalen (stimulatiereis)
 • Om de teamspirit van de deelnemers te verbeteren. (teambuilding reis)
 • Om de deelnemers te belonen voor hun loyaliteit. (beloningsreis)
 • Om de effecten van grote veranderingen zoals een fusie of reorganisatie te verzachten. (morale incentive)
 • Als een wedstrijdprijs (beloning/ stimulatie reis)
 • Om verschillende afdelingen van een bedrijf samen te brengen. Vaak in combinatie met een meeting of seminarie, .. (meetcentive) Als productlancering
 • Om een jubileum te vieren (jubileumreis)
 • Om nieuwe doelstellingen te communiceren
 • Om te brainstormen

Een incentivereis is een gedeelde onvergetelijke ervaring voor de deelnemers De deelnemers zullen er later nog over te praten en willen er ongetwijfeld een volgende keer opnieuw bijzijn. Zij zullen het gevoel hebben dat ze een heel unieke reis hebben gemaakt, de deelname is een voorrecht. Bij werknemers schept dit een band en een moraliteitsboost en bij klanten en dealers versterkt dit de loyaliteit.